#38

2/05/2015

31.01.2015 Auschwitz.

Naród, który traci pamięć,
traci sumienie.
Z. Herbert
0 komentarze

poobserwuj sobie: